Podjetje iz leta v leto veča obseg in zahtevnost delovanja. Poleg rednega računovodskega dela opravljamo notranje revizije za javne zavode, davčna zastopstva pri kratko- in dolgoročnih davčnih postopkih in druga davčna svetovanja ter predavanja na temo davčne zakonodaje. Nudimo storitve forenzičnega računovodstva in finančnega svetovanja.

Naše vodilo pri računovodenju je, da s pomočjo sodobne računalniške opreme čim manj časa porabimo za vnose podatkov ter pridobljeni čas izkoristiti za analize poslovanja, vse v smislu potrebne podpore uporabnikom naših storitev. Pri davčnem svetovanju želimo uporabnikom pomagati pri optimiziranju davkov in njihovi pravni zaščiti napram državi. V letu 2017 smo oddali več kot 90 letnih poročil.

Spoznajte nas!

Marina

davčno svetovanje, notranja revizija, forenzično računovodstvo
marina.zupancic@zuma.si

Nina

svetovanje s področja finančne matematike
nina.zupancic@zuma.si

Andreja

knjigovodstvo in administracija
andreja.radovic@zuma.si

Beti

knjigovodstvo in administracija
beti.stopar@zuma.si

Peter

knjigovodstvo in administracija
peter.frol@zuma.si

Nina

knjigovodstvo in administracija
nina.drolc@zuma.si